Ubačeno je stavka Agencija u rubriku "Rezervacije". Upisivanjem naziva agencije u izvješima će biti moguće vidjeti promet po agencijama.