Postavljeno je 7 novih predložaka koji su optimizirani i za mobilne uređaje. (Mobile responsive)